Hoofdbeeld voor
vraag
De Geschillencommissie werkt aan haar interne processen aan de hand van het INK-model en laat dit proces ook door het INK toetsen. Aan deze toetsing is een prijs verbonden waarvoor een verslaglegging van het proces ingrediënt moet worden. De Geschillencommissie vroeg ons om de vormgeving van deze rapportage uit te voeren en om het proces te visualiseren in een infographic.
oplossing
We hebben ons verdiept in het proces en de wijze waarop dit intern geëvalueerd is. Hierna is een beeldtaal ontwikkeld om op een eenvoudige wijze deze processen een menselijk gezicht te geven. Het verloop van de diverse processen in de tijd hebben we in één infographic samengebracht versterkt met quotes uit de rapportage.
resultaat
Een boek waarin het hele INK-proces is teruggebracht naar een overzichtelijk verhaal met praktijkvoorbeelden en een grote insert met de infographic waarin de medewerkers zichzelf en het proces herkennen. Toetsing en verslaglegging hebben geleid tot het verkrijgen van de INK-prijs.

visualiseren proces en rapportage

Klant: De Geschillencommissie

Los beeld van case 'resultaat'
Los beeld van case 'resultaat'
Los beeld van case 'resultaat'
Los beeld van case 'resultaat'
Los beeld van case 'resultaat'