Hoofdbeeld voor
Opdracht
Of we de uitdaging wilde oppakken om de nieuwe corporate movie te verzorgen? De 'the next level' voor Mosa. Daar zagen wij wel een uitdaging in. Het was niet onze bedoeling om te laten zien hoe goed Mosa tegels kan ontwerpen, technisch ontwikkelen en produceren. Wel tonen hoe benaderbaar en internationaal ze zijn en tegelijkertijd het hoog technologische aspect van het bedrijf niet uit het oog te verliezen.
Aanpak
We organiseerden een tweetal brainstormsessies samen met het creatief- en marketingteam binnen Mosa om te 'proeven' wat de film moest gaan vertellen. Vertellen bleek het sleutelwoord. Nu is storytelling niets nieuws. De uitdaging zit vooral hoe je gebruikers van Mosa producten en het productieproces van die producten met elkaar kunt verweven in één en dezelfde film.
Oplossing
Architecten zijn de werkelijke gebruikers van Mosa tegels. Zij staan aan het begin van de hele cyclus in een bouwproces. Zij zijn de creatieven, de vormgevers van de wereld waarin we leven. Aan de hand van hun ervaringen met Mosa, gekoppeld aan de chronologische volgorde in het productie proces nemen we de kijker mee in de wereld van Mosa.

Mosa. Tiles. Corporate Film

Klant: Mosa. A Day In The Life

Los beeld van case 'Oplossing'
Los beeld van case 'Oplossing'
4-delige beschrijving van case 'Oplossing' 4-delige beschrijving van case 'Oplossing' 4-delige beschrijving van case 'Oplossing' 4-delige beschrijving van case 'Oplossing'
Los beeld van case 'Oplossing'
Los beeld van case 'Oplossing'